Biuletyn Informacji Publicznej Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Franciszka z Asyżu w Legnicy. - Liceum - Gimnazjum i Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Franciszka z Asyżu

Gimnazjum i Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Franciszka z Asyżu
Ostatnia aktualizacja strony: 11.12.2018, 20:28

Liceum

Czwartek, 09 czerwca 2016

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Franciszka z Asyżu w Legnicy.

Siedziba:

Szkoła ma siedzibę w Legnicy przy ul. Ojców: Zbigniewa i Michała 1, a zajęcia są realizowane także w budynku przy ul. Senatorskiej 1 - w obiekcie stanowiącym również własność organu prowadzącego.

Organ prowadzący

Organem prowadzącym szkołę jest Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych - Franciszkanów, reprezentowana przez Prowincjała, mający siedzibę w 31-539 Krakowie, ul. Żółkiewskiego 14.

Organy szkoły

  • dyrektor,
  • rada pedagogiczna,
  • samorząd uczniowski,
  • rada rodziców.

Metadane

Data publikacji : 09.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
Gimnazjum i Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Franciszka z Asyżu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
©2008-2019 Gimnazjum i Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Franciszka z Asyżu. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL