Katolickie LO im. św. Franciszka z Asyżu

http://klo-legnica.bip-e.pl/klo/rejestry-ewidencje-arch/16495,Rejestry-ewidencje-archiwa.html
2022-01-21, 05:52
Czwartek, 09 czerwca 2016

Rejestry, ewidencje, archiwa

Internat

Internat prowadzi dokumentację dotyczącą pobytu wychowanków, a w szczególności:

  1. księgę ewidencji wychowanków,
  2. dzienniki zajęć,
  3. protokoły posiedzeń rady pedagogicznej,
  4. roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej, harmonogram zajęć wychowawczych personelu pedagogicznego,
  5. dzienniki zajęć kół, zespołów zainteresowań, o ile są one prowadzone przez oddzielnie w tym celu zatrudnionych pracowników pedagogicznych.

Metadane

Data publikacji : 09.06.2016
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Katolickie LO im. św. Franciszka z Asyżu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator
Osoba udostępniająca informację:
Administrator