Biuletyn Informacji Publicznej Rejestry, ewidencje, archiwa - Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Franciszka z Asyżu Szkoła Podstawowa

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Franciszka z Asyżu  Szkoła Podstawowa
Ostatnia aktualizacja strony: 17.11.2019, 19:57

Rejestry, ewidencje, archiwa

Czwartek, 09 czerwca 2016

Rejestry, ewidencje, archiwa

Internat

Internat prowadzi dokumentację dotyczącą pobytu wychowanków, a w szczególności:

  1. księgę ewidencji wychowanków,
  2. dzienniki zajęć,
  3. protokoły posiedzeń rady pedagogicznej,
  4. roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej, harmonogram zajęć wychowawczych personelu pedagogicznego,
  5. dzienniki zajęć kół, zespołów zainteresowań, o ile są one prowadzone przez oddzielnie w tym celu zatrudnionych pracowników pedagogicznych.

Metadane

Data publikacji : 09.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Franciszka z Asyżu Szkoła Podstawowa
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
©2008-2019 Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Franciszka z Asyżu Szkoła Podstawowa. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL