Ostatnia aktualizacja strony: 05.11.2020, 12:09

Informacje o jednostce

Czwartek, 09 czerwca 2016

Internat dla Młodzieży

Internat dla Młodzieży jest placówką opiekuńczo - wychowawczą przeznaczoną dla wychowanków szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i innych, uczących się poza miejscem stałego zamieszkania, głównie w Gimnazjum i Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. św. Franciszka z Asyżu. Wyjątkowo także dla mieszkańców Legnicy.

Internat jest placówką katolicką, zapewniającą młodzieży wychowanie chrześcijańskie oparte o ideały św. Franciszka z Asyżu.

Zadaniem internatu jest zapewnienie opieki wychowankom w okresie kształcenia się.

Wspomaganie wychowawczej roli rodziny, wyrobienie i rozwijanie samodzielności
i samorządności wychowanków.

Stwarzanie odpowiednich warunków do rozwoju religijnego, fizycznego, możliwości rozwijania zainteresowań i uzdolnień, uczestnictwa w kulturze.

Zapewnienie wychowankom całodniowego wyżywienia, sanitarno-higienicznych warunków zakwaterowania i odpowiednich warunków do nauki.

Internat realizuje swe zadania wspólnie z Gimnazjum i Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. św. Franciszka z Asyżu w Legnicy i innymi szkołami, do których uczęszczają wychowankowie oraz i przede wszystkim z rodzicami (opiekunami prawnymi) wychowanków.

Metadane

Data publikacji : 09.06.2016
Data modyfikacji : 17.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Katolickie LO im. św. Franciszka z Asyżu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
o. Józef Szańca
©2008-2022 Katolickie LO im. św. Franciszka z Asyżu. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL