Ostatnia aktualizacja strony: 05.11.2020, 12:09

Informacje o jednostce

Czwartek, 09 czerwca 2016

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Franciszka z Asyżu w Legnicy.

Szkoła jest trzyletnim Liceum Ogólnokształcącym dla młodzieży.
Cykl kształcenia w szkole trwa trzy lata i jest realizowany w oparciu o przepisy dotyczące edukacji w szkołach publicznych.

Liceum jest szkołą katolicką, w której nauczanie i wychowanie opiera się na personalistycznej koncepcji człowieka głoszonej przez Kościół Katolicki. Szkoła przyjmuje i opiera się w swej działalności na myśli i nauce Jana Pawła II na temat godności osoby.

Szkoła działa już od 62 lat.

Uczeń ma duży wybór kierunków kształcenia (biol., chem., fiz., matem., inform., geogr., humanist. oraz inne wybrane przez ucznia) i dobre przygotowanie do matury (zdawalność: 100%). Możliwość wyboru poziomu i zakresu. Nauczanie przez ucznia wybranych przedmiotów w zakresie podstawowym lub rozszerzonym w małych grupach. Duża ilość zajęć pozalekcyjnych: przedmiotowych (ścisłych i humanistycznych), także językowych (ang., hiszp.., franc., wł., ros., niem., łac.), artystycznych (muzyka, teatr, sztuka…), sportowych i in. Przygotowanie do studiów politechnicznych, humanistycznych i zawodowych. Dla najlepszych uczniów są stypendia.

Na miejscu jest internat dla młodzieży. Także dla uczniów z innych szkół. W szkole można korzystać z: oratorium, bardzo dobrze wyposażonych szkolnych pracowni, w tym z sal inform., nowoczesnych pomocy naukowych, np. tablice interaktywne w każdej sali, ze świetlicy, czytelni, dużej biblioteki, siłowni, stołówki, sali gimnastycznej.

Tworzymy pogodną i przyjacielską wspólnotę. Zależy nam na miłej atmosferze.

Metadane

Data publikacji : 09.06.2016
Data modyfikacji : 17.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Katolickie LO im. św. Franciszka z Asyżu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
o. Józef Szańca
©2008-2022 Katolickie LO im. św. Franciszka z Asyżu. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL